Ταυτότητα

firstpageΠρώτη περιστροφή

Η πρώτη περιστροφή μιας σπείρας που τείνει προς το άπειρο, προκύπτει μεν από μια αρχική ώθηση, αλλά χρειάζεται ενέργεια συμπυκνωμένη σε  χώρο και χρόνο.

Η ενέργεια για την ώθηση που οδήγησε μια ομάδα ανθρώπων από το στατικό στο δυναμικό, από τη θεωρία στην πράξη, προέκυψε από τα κοινά όνειρα και την επιθυμία για δημιουργία, για εργασία, για γνώση, για συντροφικότητα.

Ο χώρος του  Σ Υ Ν  Α Π Ε Ι Ρ Ο ,συνεταιρικό εγχείρημα στην αρχική του μορφή, δημιουργήθηκε το 2007.

Το  Σ Υ Ν  Α Π Ε Ι Ρ Ο είναι μια πλατφόρμα έκφρασης, δημιουργίας  και εκπαίδευσης σε σχέση με το σύγχρονο κόσμημα.

Το Σ Υ Ν Α Π Ε Ι Ρ Ο επιχειρεί να προσεγγίσει την τέχνη του κοσμήματος με σεβασμό και ειλικρίνεια. Εφαρμόζει συνθήκες εργασίας -για όσους συμμετέχουν- με βάση την αξιοπρέπεια, την αλληλεγγύη και την ισότητα. Προσεγγίζει την εκπαίδευση στοχεύοντας στην πραγμάτωση μιας διαδικασίας απελευθερωτικής, χωρίς ανταγωνισμό, αυθεντίες και αξιολογήσεις.

 

Βήματα στο άπειρο

Το Συν Άπειρο στη σημερινή του μορφή κινείται σε μεγάλο φάσμα δραστηριοτήτων σχετικών με το κόσμημα, αφού διαχειρίζεται: ένα εργαστήριο αργυροχρυσοχοΐας, έναν εκθεσιακό χώρο  και τα σεμινάρια κοσμήματος.

                                                                                                                                                                                                                                                    Αύγουστος 2015